<< Klik hier om terug naar de vorige pagina te gaan

 

AIOS Curriculum

TAAKGEBIED 1: Vakinhoudelijk 
handelen
Jaar I Jaar II   Jaar III
1. Farmacologie Farmacotherapie inleiding  (apotheker)
Farmacologie interacties (apotheker)
Farmacotherapie bij ouderen Polyfarmacie casuïstiek
Psycho-farmaca gekoppeld aan spec.aandoeningen
Chronisch blok


Psychisch blok

Polyfarmacie casuïstiek multimorbiditeit (CS)
2. Astma/COPD Basisprogramma:
Astma/COPD 1
Astma/COPD 2
STARTclass
TKD: Acute dyspneu
TKD: Dyspneu in palliatieve zorg, op locatie hospice
(zie ook 17)
Acuut blok


Chronisch blok

Astma/COPD cursus Verdieping: spirometrie, astma bij kinderen, management astma/COPD
3. Hart- en vaatziekten Hypertensie
Hartcursus: ACS, ritmestoornissen, hartfalen, CVRM
Startclass: ECG, basiscursus
TKD: ACS
TKD: ECG met IHD (verdieping na basiscursus)
TKD: Pijn op de borst
Acuut blok Terminaal hartfalen (zie 17)
Sport: inspanningsfysiologie (CS)
Sport en tractus circulatorius/respiratorius  (CS)
4. Bewegingsapparaat Rugklachten, schouder en knieklachten
Reuma, artrose, osteoporose
Reuma, artrose(facultatief)
Osteoporose
Ouderen
Vallen en valpreventie, friability
Startclass
TKD: Acute letsels (fractuur, distorsie)
Chronische zorg

 

Acuut blok

Sportgeneeskunde
Sport I: Introductie sportgeneeskunde:  overbelastingsblessures (1)
Achillespees-enkel-schouderklachten.
Sport II:
Overbelastingsblessures (2)
Knie-schouder-LWK/bilklachten
Patiënt partners (reuma) (CS)
5. Urologie / gynaecologie Menstruatiestoornissen en vaginaal bloedverlies, climacterium
Ongecompliceerde UWI, SOA
Mictiestoornissen (m/v)
TKD: EUG (dd acute buik)
STARTclass
Acuut blok PSA-debat (CS)
6. Seksuologie Seksualiteit 1 + 2     Seksuologie, casuïstiek  (CS)
7. Dermatologie Top 10 van huidafwijkingen, diagnostiek en therapie Wondbehandeling decubitus, ulcus venosus Chronisch blok Wonden en decubitus (CS)
Gepigmenteerde huidafwijkingen (CS)
8. Diversiteit Contextgeneeskunde
Huiselijk geweld/kindermish.
Seksespecifieke gezondheidszorg
Interculturele competenties
Chronische zorg en etnische diversiteit Chronische zorg Kindermishandeling (CS)
9. Oogheelkunde Het rode oog
Visusproblematiek, inleiding
TKD: (zie 19) Acuut blok Facultatief Baggencursus, spleetlamp-onderzoek, refractie, casuïstiek echte patiënten
10. Kindergeneeskunde Kinderen met koorts en vlekjes
Voeding/groei
Autisme / ADHD (zie 14) Psychisch blok Cursus kindergeneeskunde:
- Kinderorthopedie
- Voedingsproblematiek
- Obesitas
- Workshop (CS)
Psychische en motorische ontwikkelingsachterstand(CS)
Kindermishandeling (CS)
Orthopedie kinderen: pluis/niet pluis (CS)
11. Revalidatie   SAMPC (in kaart brengen chronische zorg rondom patiënt)

Revalidatie chronisch
Pijnsyndroom

Chronische zorg Chronisch pijnsyndroom: preventie en behandeling (CS)
12. Gastro-enterologie Maag + (acute) buikklachten: diagnose en therapie Acute buik (externe IHD, met accent op fysische diagnostische vaardigheden)
STARTclass
Acuut blok  
13. Neurologie Hoofdpijn+Duizeligheid: diagnose en therapie STARTclass Acuut blok  
14. Psychiatrie / Psychosociale hulpverlening Angst
Depressie: inleiding
Somatisatie
Psychosociale hulpverlening: inleiding
Angst
Dementie (diagnostiek gericht op gedrag en voorzieningen)
Depressie (niet als diagnostiek)
Delier
Persoonlijkheidsstoornissen; inleiding en oefenen met acteur
Depressie: workshop
Diagnostiek van dementie
SOLK (somatisch onverklaarde lich.klachten)
Chronisch klaaggedrag
Psychiatrische diagnostiek (werken met DSM)
Crisis en suïcidaliteit
Verslaving (o.a. motivational interviewing zie 18)
Chronisch blok

 


Psychisch blok

Persoonlijkheidsstoornis ouderen (CS)
Eetstoornissen (CS)
Omgaan met moeilijke patiënt /persoonlijkheidsstoornissen (rollenspel Makadam) (CS)
EMDR (CS)
15. KNO Bovenste luchtweginfecties
OMA/OME
Allergische rhinitis
Gehoorstoornissen
STARTclass
TKD: Vaardigheden (zie 19) epistaxis, otitis externa, merocel neus-en oortampon aanbrengen
Acuut blok Capita Selecta: KNO
Gehoor (CS)
16. Overig Reizigersziekten (fac.)


Diversen

 

Telefonische triage
TKD: Wisselende programma’s over acute problemen, in een van de geaffilieerde zkh, door locale specialisten gegeven.

TKD: HAP klare brokken. verrichtingen van een dienst op de huisartsenpost (hab)

Acuut blok

 

Acuut blok

Reizigersziekte,


Forensische geneeskunde (CS)
Gezondheidsproblemen bij verstandelijk gehandicapten (CS)
Zorg chronische aandoeningen inleiding jr 3

Telefonische triage
17. Palliatieve/terminale zorg Euthanasie/palliatieve sedatie Palliatieve zorg
Dyspneu in de palliatieve zorg (op locatie hospice)
(zie ook 2)
Pijn in de palliatieve zorg (casus en interactief)
Blauw palliatief zorgboek, richtlijnen voor de praktijk.
Palliatieve zorg en spirituele pastorale zorg
TKD: SCEN-arts
TKD: Palliatieve sedatie (voorbereiding onderdeel scenarts en euthanasie)
TKD: pijn in palliatieve zorg-casus en interactief
Chronisch blok 1. Inleiding programma
2. Misselijkheid en braken
3. Pijn
4. Palliatieve chemo
5. Bezoek Maastro clinic
6. Consultatie simulatie
7. Rouw bij kinderen
8. Terminaal hartfalen
9. Referaten palliatieve zorg
10. Palliatieve sedatie (CS)
18. Diabetes Diabetes     1 Inl. en instellen insuline
2 Microalbuminurie en de ontregelde diabeet
3 Diabetische voet 
4 Motivational interviewing
5 De PO en de HA
6 Politieke aspecten van de diabeteszorg
Sport en diabetes (CS)
19. Vaardigheden Vaardighedencarrousel:
Mammaeonderzoek
Schouderonderzoek
Schouderinjectie
Enkel-arm index
Inbrengen IUD
Knieonderzoek
Prostaatonderzoek
Visusonderzoek
Inbrengen infuus
Enkeltape
TKD: Vaardighedencarrousel
inbrengen blaaskatheter
corpus alienum verwijderen uit oog
merocel neus en oortampon aanbrengen
hanteren cauter voor het verwijderen van bv fibromen.
TKD: Vaardigheden kleine acute kwalen:
- diverse wonden
- acute letsels v.h. bewegingsapparaat
- getromboseerd haemorrhoid
- tromboflebitis
TKD: POK
pat. met atheroomcyste, lipoom, ganglion, benigne aandoende zwellingen, ingegroeide teennagel ed.
Acuut blok Inbrengen IUD / Casa
Tapen, bandageren (CS)
20. Voeding COO: SIMGP voeding     Sport en voeding (CS)
21. Oncologie/genetica In bewerking In bewerking   In bewerking