<< Klik hier om terug naar de vorige pagina te gaan

 

Aandachtspunten voor kandidaten

De volgende aandachtspunten bieden handvaten voor het beoordelen van de geschiktheid van kandidaten, aan de hand van zowel brief als gesprek.

Motivatie voor het vak en de opleiding
Waaraan wordt motivatie ontleend; er zijn tijdens en/of na de studie activiteiten ondernomen die wijzen op speciale belangstelling voor HAG; evt. andere specialisaties die men ambieert.

Oriëntatie op het vak en de opleiding
Al tijdens de studie duidelijke oriëntatie; andere activiteiten die wijzen op gerichtheid op huisartsenvak; oriëntatie op de opleiding; leest kandidaat HAG-relevante tijdschriften/boeken; kennis van ontwikkelingen binnen HAG.

Relevantie van het curriculum vitae voor de opleiding
Basiscurriculum, keuzestages, co-schappen, PMOH beoordeling; andere opleidingen, buitencurriculaire activiteiten zoals vrijwilligerswerk, bestuurlijk werk, wetenschappelijke activiteiten binnen en buiten het basiscurriculum; werkervaring na het basisartsexamen; speciale persoonlijke interesses (hobby’s, verenigingen).

Persoonlijke eigenschappen
Waarom denkt de kandidaat geschikt te zijn voor het vak? Vermogen tot zelfreflectie; vermogen tot samenwerken; vermogen tot zelfstandig functioneren; verantwoordelijkheidsgevoel; stressbestendigheid; vermogen tot omgaan met onzekerheden; maatschappelijke oriëntatie.

Opleidings- en leeraspecten
Wat zijn de verwachtingen t.a.v. de opleiding; inzet; wat vindt de kandidaat sterke en zwakke punten van zichzelf; wat wil de kandidaat leren tijdens de opleiding.

Toekomstbeeld als huisarts
Hoe ziet de kandidaat het eigen toekomstig functioneren als huisarts; positieve en negatieve aspecten aan het werken als huisarts; taakopvatting; plaatsbepaling HAG binnen de gezondheidszorg.

Presentatie
Uiterlijke verzorging sollicitatiebrief en schrijfstijl; presentatie tijdens het sollicitatiegesprek.

Beheersing Nederlandse taal zodanig dat de huisartsopleiding met goed resultaat kan worden doorlopen.
Idioom, grammatica, woordenschat en woordbegrip in woord en geschrift op voldoende niveau voor huisartsgeneeskunde.